LSD

41 tekstów – auto­rem jest LSD.

O kwiaciarni, której już tam nie ma

Pośród snów ty­siąca ścian
Gdzie cienie róż już daw­no śpią
Wewnątrz za­pom­nienia warg
Ser­ca tętniąc cicho klną
Bez­myślnie stoję w świet­le lamp
Na uli­cach płoną mgły
Obok opłaco­nych dam
Po­gubiłem włas­ne łzy
Patrzę
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 listopada 2011, 20:01

Nieudana lekcja haftowania porcelanowych głów i nóg oraz szklanej sprężyny

Czuję smak i strach i ból
Między po­wie­rzchnią a dnem
Żebym tyl­ko spraw­dzić mógł
Co jest prawdą a co snem
Zam­knę oczy (raz)
Też spróbuj
Widzę ludzi (raz)
I dwa…
Chodź po­dej­rzeń to nie
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 listopada 2011, 19:42

Resztki atramentu na trzech zakrętach uczuć

Chciałbym pi­sać
Lecz nie mogę
Wiąże mnie przeszłość za­wiła
Miłość, której tak pragnąłem
I niena­wiść w moich żyłach
Jes­tem krańcem włas­nej praw­dy
W tyl­ko jed­nym kad­rze życia
Tak niewiele szept się różni…
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 listopada 2011, 21:58

Wszys­tko co wsta­wimy w cudzysłów brzmi mądrze...Gdzie ma cudzysłów życie py­tam się ? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 listopada 2011, 22:50

Będzie trochę o śmierci, ucieczce, krawężnikach...

Trzy­mam Cię
W mil­cze­niu czys­tym
Nieu­chwyt­ny blask w spoj­rze­niu
To co miało trwać przez wieki
Skończyło się w oka mgnieniu
Wiem. Bo byłem tam – Ty byłaś
Bla­da jak daw­ne wspom­nienie
A wiatr
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 listopada 2011, 04:03

Eksperymentalne Dotyki i Cięcia na Ustach i Lustrach

W ciszy wstrzy­mane­go cza­su
Niemych godzin
pros­tych sie­dzeń
Ulot­ności w świecie świateł
Iluz­ji niedo­powie­dzeń
Na­ga Pos­tać pośród Luster
W frak­cjach fik­cji i frus­trac­ji
Bez­czel­nej sztućców sztuczności
Ane­micznej ani­mac­ji
Bra­ku grac­ji w tańcu
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 października 2011, 14:12

Górnolotny brak podziwu dla spadających przedmiotów

Nie wiem co chciałbym usłyszeć
Ani co chciałbym dziś uj­rzeć
Prob­lem w tym, że wiem….
Gdy żyć
Ale nie wiem kiedy um­rzeć
Mam coś więcej niż bu­telkę
Ale mniej niż błys­kotli­wość
Coś po­między „ułożenie”
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 lipca 2011, 23:57

Opis podstawowych węzłów z chaosu myśli i kabla od mikrofonu

Mam mik­ro­fon
W który szepczę
Kłam­stwa pokręco­nym włosom
Jęk głośników
Rzędy krze­seł
No i Ja…
Stojący bo­so
„Nie do końca wiem co chce­cie”
(tak się zaczy­na po­kazy)
Rzędy krze­seł (to wi­dow­nia)
Która nie czuje
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 13 lipca 2011, 22:35

Urodzinowa zabawa w podrzucanie kartek i zabijanie wspomnień

Dwie se­kun­dy
(po­cisk zapłon)
Siedem se­kund
(przes­trzeń pus­ta)
pięć i pół se­kun­dy liczą
drżące w niepew­ności us­ta
biorę wściekłość między zęby
krew przepływa mi przez dłonie
pokłon od­dam światu tyl­ko
strzałem w
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 11 lipca 2011, 18:27

Łazienka z lustrem na półpiętrze

Ana­lizuj mo­je myśli
W jęku niez­do­bytych prag­nień
W szep­cie nies­pełnionej no­cy
Po­wiedz cicho cze­go prag­niesz
A twój włas­ny głos od­po­wie
W lus­trze za­gubionych twarzy
Cze­go chcesz a cze­go nie masz ?
O czym
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 9 lipca 2011, 10:40
LSD

"Może wariaci, to tacy ludzie którzy wszystko widzą tak, jak jest, tylko udało im się znaleźć sposób, żeby z tym żyć " — William Wharton

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LSD

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność